Pomoc dla mikrofirm

Liczba zatrudnionych 1-4

2000
 • Weryfikacja przez konsultanta i radcę prawnego kompletności wypełnienia wniosku o grant pod kątem wymogów naboru wniosków.
 • Konsultacje w razie braków lub nieścisłości we wniosku.
 • Założenie konta elektronicznego Klienta na platformie wnioskowej (pod warunkiem dopuszczalności przez Grantodawcę, po otrzymaniu upoważnienia od Klienta).
 • Pomoc konsultanta i radcy prawnego w przygotowaniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie.
 • Pomoc konsultanta i radcy prawnego w komunikacji z Grantodawcą w razie wezwania do uzupełnienia lub wyjaśnienia wniosku.
 • Pomoc w przygotowaniu dokumentów i zawarciu umowy o grant.
 • Po uzyskaniu grantu naliczamy dodatkowe wynagrodzenie za sukces równe 5% uzyskanej kwoty.
Ilość: Dokonując zakupu akceptujesz warunki umowy

Liczba zatrudnionych 5-9

4000
 • Weryfikacja przez konsultanta i radcę prawnego kompletności wypełnienia wniosku o grant pod kątem wymogów naboru wniosków.
 • Konsultacje w razie braków lub nieścisłości we wniosku.
 • Założenie konta elektronicznego Klienta na platformie wnioskowej (pod warunkiem dopuszczalności przez Grantodawcę, po otrzymaniu upoważnienia od Klienta).
 • Pomoc konsultanta i radcy prawnego w przygotowaniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie.
 • Pomoc konsultanta i radcy prawnego w komunikacji z Grantodawcą w razie wezwania do uzupełnienia lub wyjaśnienia wniosku.
 • Pomoc w przygotowaniu dokumentów i zawarciu umowy o grant.
 • Po uzyskaniu grantu naliczamy dodatkowe wynagrodzenie za sukces równe 5% uzyskanej kwoty.
Ilość: Dokonując zakupu akceptujesz warunki umowy

Zobacz ile możesz otrzymać

Przesuń palcem w bok ,aby zobaczyć wszystkie dane.

Znajdź swoją

firmę wg

liczby

zatrudnionych

1 miesiąc

2 miesiące

3 miesiące

1

7 845,11

15 690,22

23 535,33

2

11 094,66

22 189,32

33 283,98

3

13 588,13

27 176,26

40 764,39

4

15 690,22

31 380,44

47 070,66

5

17 542,20

35 084,40

52 626,60

6

19 216,52

38 433,04

57 649,56

7

20 756,21

41 512,42

62 268,63

8

22 189,32

44 378,64

66 567,96

9

23 535,33

47 070,66

70 605,99

Pomoc dla mikrofirm

Liczba zatrudnionych 1-4

2000
 • Weryfikacja przez konsultanta i radcę prawnego kompletności wypełnienia wniosku o grant pod kątem wymogów naboru wniosków.
 • Konsultacje w razie braków lub nieścisłości we wniosku.
 • Założenie konta elektronicznego Klienta na platformie wnioskowej (pod warunkiem dopuszczalności przez Grantodawcę, po otrzymaniu upoważnienia od Klienta).
 • Pomoc konsultanta i radcy prawnego w przygotowaniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie.
 • Pomoc konsultanta i radcy prawnego w komunikacji z Grantodawcą w razie wezwania do uzupełnienia lub wyjaśnienia wniosku.
 • Pomoc w przygotowaniu dokumentów i zawarciu umowy o grant.
 • Po uzyskaniu grantu naliczamy dodatkowe wynagrodzenie za sukces równe 5% uzyskanej kwoty.
Ilość: Dokonując zakupu akceptujesz warunki umowy

Liczba zatrudnionych 5-9

4000
 • Weryfikacja przez konsultanta i radcę prawnego kompletności wypełnienia wniosku o grant pod kątem wymogów naboru wniosków.
 • Konsultacje w razie braków lub nieścisłości we wniosku.
 • Założenie konta elektronicznego Klienta na platformie wnioskowej (pod warunkiem dopuszczalności przez Grantodawcę, po otrzymaniu upoważnienia od Klienta).
 • Pomoc konsultanta i radcy prawnego w przygotowaniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie.
 • Pomoc konsultanta i radcy prawnego w komunikacji z Grantodawcą w razie wezwania do uzupełnienia lub wyjaśnienia wniosku.
 • Pomoc w przygotowaniu dokumentów i zawarciu umowy o grant.
 • Po uzyskaniu grantu naliczamy dodatkowe wynagrodzenie za sukces równe 5% uzyskanej kwoty.
Ilość: Dokonując zakupu akceptujesz warunki umowy

Zobacz ile możesz otrzymać

Przesuń palcem w bok ,aby zobaczyć wszystkie dane.

Znajdź swoją

firmę wg

liczby

zatrudnionych

1 miesiąc

2 miesiące

3 miesiące

1

7 845,11

15 690,22

23 535,33

2

11 094,66

22 189,32

33 283,98

3

13 588,13

27 176,26

40 764,39

4

15 690,22

31 380,44

47 070,66

5

17 542,20

35 084,40

52 626,60

6

19 216,52

38 433,04

57 649,56

7

20 756,21

41 512,42

62 268,63

8

22 189,32

44 378,64

66 567,96

9

23 535,33

47 070,66

70 605,99