Sam samozatrudniony (nie mający pracowników) liczy się jak 1 pracownik. Poziom zatrudnienia ustala się na na dzień złożenia wniosku o grant, lecz nie wyższego niż zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2019 r.